In memoriam Jan Bouquet

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat ons erelid JAN BOUQUET zaterdag 11 augustus is overleden. U kunt de rouwkaart hier inzien.

Jan heeft zich heel veel jaren ingezet voor L.U.T.O. en later voor Triaz.
Hij maakte deel uit van de redactie in de tijd dat er nog wekelijks een clubblad uitkwam wat gedrukt werd op een oude stencilmachine.
Jan zat ook in de onderhoudscommissie en de bouwcommissie toen L.U.T.O. plannen had om een sporthal te laten bouwen. Vanuit de onderhoudscommissie verzorgde hij de decors die bij de jaarlijkse Sinterklaas musicals werden gemaakt.
Vanuit de onderhoudscommissie hield hij het clubhuis in uitstekende staat. Onder het motto rondbouw is strontbouw zorgde hij er wel voor dat alles onder een hoek werd gebouwd of gemaakt.

Op het sportieve vlak heeft Jan niet zo lang gekorfbald op lager niveau, maar als scheidsrechter wist hij door te dringen tot de hogere regionen. Na zijn actieve scheidsrechtersloopbaan heeft hij nog jarenlang scheidsrechters beoordeeld.

Na de fusie heeft Jan nog kort deel uitgemaakt van de verbouwingscommissie van het clubhuis.

Toen het met zijn gezondheid wat minder werd, kwam Jan wat minder vaak maar op de informele borrel ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan was hij wel aanwezig.

Wij wensen Jette, Raimond, Nicole en alle overige nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur s.v. Triaz