Contributie/ Contribution

De hoogte van de contributie verschilt per soort lidmaatschap.

De costs of the membership depends on the type of membership.

Standaard lidmaatschap Senioren/Adults (vanaf 18 jaar/ 18 and up) € 135,-
Standard membership Jeugd/ Youth € 100,-
Studenten/ Students € 100,-
Tennisles lidmaatschap Senioren/ Adults (vanaf 18 jaar/ 18 and up) € 95,-
Tennislessions membership Jeugd/ Youth € 65,-
Lidmaatschap voor korfballers van S.V. Triaz Senioren/ Adults (vanaf 18 jaar/ 18 and up) € 90,-
Membership for korfbalplayers of S.V. Triaz Jeugd/ Youth € 65,-

Wilt u geen tennislid worden van S.V. Triaz, maar wilt u toch een baan huren? Dat kan alleen als u in een andere vorm (korfbal)lid wordt van S.V. Triaz. In dat geval kunt u een baan huren per uur. Klik hier voor meer informatie over de soorten korfballidmaatschap.

You can only rent a court per hour if you are a (korfbal)member of Triaz. Please see the korfbaltab for the types of korfbalmemberships.

Senioren/ Adults (vanaf 18 jaar/ 18 and up) € 15,- per uur/hour
Jeugd/ Youth € 10,- per uur/ hour
Studenten/ Students € 10,- per uur/ hou