Contributie

De hoogte van de contributie verschilt per soort lidmaatschap.

Standaard lidmaatschap Senioren (vanaf 18 jaar)* € 250,-
A-Junioren € 175,-
B- en C-Aspiranten € 145,-
D- en E-Pupillen € 95,-
F-Welpen € 80,-
Algemeen reserve lidmaatschap € 105,-
Algemeen lid € 85,-
Donateur € 50,-

De contributies worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Bovenstaande bedragen gelden voor het gehele seizoen 2019-2020 (1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020). Indien men in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Indien men in de loop van het jaar stopt, is de volledige contributie verschuldigd.

Alle contributies worden betaald per automatische incasso. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor een correcte classificatie. Meent u een verkeerd tarief te betalen, neemt u dan z.s.m. contact op met de penningmeester via penningmeestertriaz@gmail.com.

*Studenten ontvangen 20% korting op het seniorentarief. Een student is omschreven als een senioren lid dat een bewijs kan overleggen dat hij/zij staat ingeschreven bij een instituut voor hoger voortgezet onderwijs. Leden die in aanmerking willen komen voor de korting dienen dit aan te geven bij de penningmeester via penningmeestertriaz@gmail.com.

Scholierenvergoeding

De gemeente Amsterdam komt gezinnen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau tegemoet met een bijdrage per schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar. Hierdoor kunnen ouder(s) of verzorger(s) sportieve en culturele activiteiten voor hun kind(eren) declareren bij de gemeente.
De regeling bestaat uit een vast bedrag per kind waarbij de ouder zelf kan bepalen welke kosten men wilt declareren. Bij de vereniging dient men dus de contributie in zijn geheel te betalen om het bedrag vervolgens zelf te kunnen declareren bij de gemeente Amsterdam.

Ouder(s) en verzorger(s) die bij de gemeente Amsterdam bekend zijn ontvangen automatisch een aanvraagformulier voor de scholierenvergoeding. Heeft u dit niet ontvangen terwijl u er wel recht op heeft? Neem dan contact op met de gemeente Amsterdam.

Voor meer informatie over (het aanvragen van) de scholierenvergoeding verwijzen wij u naar de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl.

De scholierenvergoeding is in de plaats gekomen van de Stadspasregeling waarbij de vereniging op basis van een sportcheque korting verleende op de contributie.