Lid worden

Iedereen is welkom om bij S.V. Triaz op recreatieniveau te komen tennissen. Wilt u graag van onze tennisbanen gebruik maken, dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Het lidmaatschapsjaar loopt vanaf 1 juni t/m 31 mei van het volgende jaar.

Heb je besloten om definitief tennislid te worden van S.V. Triaz? Dan heten we je alvast van harte welkom! Via het online inschrijfformulier kun je direct je aanmelding starten waarna er contact met je zal worden opgenomen om de aanmelding verder af te ronden.

For English: download the English version of the applicationform tennis and send this to tennis@triaz.nl.

Aan een lidmaatschap zit contributie verbonden die bij vooruitbetaling verschuldigd is. De hoogte van de contributie verschilt per soort lidmaatschap. Klik hier voor het overzicht van de contributies.

Beëindigen van het lidmaatschap kan jaarlijks, maar dient uiterlijk 15 mei van het lopende jaar te gebeuren. Opzegging moet per e-mail via tennis@triaz.nl.

Op het moment dat je lid wordt van S.V. Triaz ga je automatisch akkoord met onze statuten, het huishoudelijk reglement en het tennisreglement. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris. Het tennisreglement is gepubliceerd op onze website.