Lid worden/ Join

Iedereen is welkom om bij S.V. Triaz op recreatieniveau te komen tennissen. Wilt u graag van onze tennisbanen gebruik maken, dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Het lidmaatschapsjaar loopt vanaf 1 juni t/m 31 mei van het volgende jaar.

Heb je besloten om definitief tennislid te worden van S.V. Triaz? Dan heten we je alvast van harte welkom! Via https://www.higginstennis.nl/ kun je direct je aanmelding starten waarna er contact met je zal worden opgenomen om de aanmelding verder af te ronden.

Aan een lidmaatschap zit contributie verbonden die bij vooruitbetaling verschuldigd is. De hoogte van de contributie verschilt per soort lidmaatschap. Bekijk onder het kopje “contributie” de prijzen.

Beëindigen van het lidmaatschap kan jaarlijks, maar dient uiterlijk 15 mei van het lopende jaar te gebeuren. Opzegging moet per e-mail via tennis@triaz.nl.

Op het moment dat je lid wordt van S.V. Triaz ga je automatisch akkoord met onze statuten, het huishoudelijk reglement en het tennisreglement. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris. Het tennisreglement is gepubliceerd op onze website.

ENGLISH

Everybody is welcome to play tennis at recreational level at S.V. Triaz. If you would like to use our tenniscourts, a membership is mandatory. A membershipyear runs from June 1st until May 31st of the next year.

Have you decided to join S.V. Triaz as a tennismember? We would like to welcome you! Go to https://www.higginstennis.nl/ and start your registration under “Register & Schedules” on the main page to start your application. Someone will contact you to finalize your application.

We charge a contribution for the membership, which is due for prepayment at the start of the membership. De exact costs depend on the type of membership. For the amounts please go to the “contribution” tab.

You can end your membership for the next year if you send your termination before May 15th of the current membershipyear. Please send it to tennis@triaz.nl.

When you join as a member you will automatically agree with our statutes, the house regulations and the tennis regulations. The statutes and house regulations can be requested with the secretary. The tennis regulations are published on this site.