BFC 1962-2001

B.I.G.-Fortuna Combinatie (BFC)

BFC is een fusieclub die is ontstaan uit de verenigingen B.I.G. en Fortuna. Aangezien beide verenigingen hun naam niet wilden opgeven is gekozen voor de naam B.I.G.-Fortuna Combinatie, kortweg BFC.

Fortuna is opgericht op 4 september 1928, ontstaan uit de Luthersche Jongeren Organisatie (de L.J.O.), die als onderafdeling de Athletiek- en Korfbalclub “FORTUNA” oprichtten. Een eigen terrein had de club niet (en dat hebben ze 25 jaar volgehouden!).

Er werd in het begin gespeeld op het IJsclubterrein bij het Rijksmuseum. Het materiaal werd indertijd opgeslagen bij de voorzitter, Cas Beek. Elke zaterdag was de Zeilstraat (waar de voorzitter woonde) toen getuige van een kleine processie. Voorop het bestuur met de voetstukken, dan nog twee man met de palen en tenslotte nog twee met de korven en de ballen. Hieruit blijkt toch wel overduidelijk met wat een enthousiasme de zaken werden aangepakt, want het lijkt toch werkelijk geen pretje te zijn geweest elke zaterdag met het materiaal op je nek van de Zeilstraat naar het IJsclubterrein te sjouwen en ’s avonds diezelfde wandeling nog eens in omgekeerde richting te maken.
Uiteindelijk groeide Fortuna uit tot een aanzienlijke vereniging die in 1946/7 zelfs zo’n 140 leden telt.

B.I.G. is opgericht in 1952. De naam betekent officieel “Blijft Immer Geestdriftig”. Het clubblad van B.I.G. heette “Spek”, hoe toepasselijk! Ook de dames van B.I.G. droegen een broek, geen rokje dus, waarop als embleem een roze varkentje moest zitten. B.I.G. speelde op een grintveldje aan de Joubertstraat tot 1961.

Hoe vonden B.I.G. en Fortuna elkaar?

Aan het begin van het seizoen 1961/2 deelde de A.K.B. mede aan B.I.G., dat zij haar thuiswedstrijden op het terrein van Fortuna zou spelen (sportpark Olympiaplein). Dat werd Fortuna duidelijk uit een wedstrijdprogramma van de bond. Uiteraard werd hiertegen krachtig geprotesteerd door Fortuna en aan B.I.G. onder protest toegestaan met gebruikmaking van Fortuna-materiaal op hun veld te spelen, met de mededeling, dat zij dit slechts tot 1 januari 1962 zouden accepteren. Toch was deze verwikkeling mede aanleiding voor de latere fusie. Door met elkaar te praten wist men toch elkaars vertrouwen te winnen en voor beide kleine verenigingen leek een “huwelijk” uiteindelijk toch de beste oplossing.

Op 28 februari 1962 is de fusie een feit en wordt besloten tot de naam B.I.G.-Fortuna Combinatie, kortweg B.F.C.

B.F.C. heeft zich in 1968 gevestigd aan de Van Heenvlietlaan alwaar in februari 1977 het huidige verenigingsgebouw officieel werd geopend.

B.F.C. ontpopt zich als een vereniging die een zwak heeft voor de jeugd en een goede samenwerking heeft met de wijkbewoners. Het populaire jeugdkorfbaltoernooi en het door B.F.C. georganiseerde toernooi voor scholen uit de buurt getuigen hiervan.