Contributiebedragen KORFBAL 2016 - 2017

 

Triaz kent de volgende contributies voor korfballeden: 

senioren

algemene reserves

junioren

aspiranten

pupillen

welpen

algemene leden  

donateurs

studenten*

€ 225,00

€ 105,00

€ 170,00

€ 130,00

€   82,00

€   5700

€   85,00

€   50,00

€ 180,00

Deze bedragen zijn per jaar (1 juni tot en met 31 mei). Indien men in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Indien men stopt in de loop van een jaar is de volledige contributie verschuldigd.  

   

*Studenten ontvangen 20% korting op het seniorentarief. Een student is omschreven als een senioren lid dat een bewijs kan overleggen dat hij/zij staat ingeschreven bij een instituut voor hoger voortgezet onderwijs. Leden die in aanmerking willen komen voor de korting dienen dit aan te geven bij de penningmeester.