euroWelke contributie moet u betalen

Triaz kent korfballeden en tennisleden én leden die zowel korfballen als tennissen!
Dat brengt met zich mee dat er een grote verscheidenheid aan contributies bestaat. Laat u echter niet ontmoedigen en kijk via het menu aan de rechterzijde met welke contributiebedragen u te maken heeft.

De contributies worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (medio september).

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor een correcte classificatie. Meent u een verkeerd tarief te betalen; neemt u dan contact op met de de penningmeester.

Automatische incasso

Leden van Triaz betalen hun contributie per automatische incasso. Nieuwe leden tekenen hiervoor op het aanmeldingsformulier. Automatisch incasseren is veilig: indien men het niet eens is met een afschrijving, kan er simpel gestorneerd worden via de bank. 

Scholierenvergoeding

De gemeente Amsterdam komt gezinnen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau tegemoet met een bijdrage per schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar. Hierdoor kunnen ouder(s) of verzorger(s) sportieve en culturele activiteiten voor hun kind(eren) declareren bij de gemeente. De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI), telefoon 020-3463638. Meer informatie staat op www.dwi.amsterdam.nl.

Deze regeling is in de plaats gekomen van de Stadspasregeling waarbij de vereniging op basis van een sportcheque korting verleende op de contributie.

De regeling bestaat uit een vast bedrag per kind waarbij zelf bepaald kan worden welke kosten men wil declareren. Bij de vereniging dient men dus de contributie in zijn geheel te betalen om het bedrag vervolgens zelf te declareren bij de DWI.

Ouder(s) en verzorger(s) die bij de DWI bekend zijn ontvangen automatisch een aanvraagformulier. Heeft u dit niet ontvangen terwijl u er wel recht op meent te hebben kunt u contact opnemen met de DWI.

lid worden2